1 / 10
Cedry Libanu
O cedrach, majestatycznych drzewach charakterystycznych dla terenów m.in. dzisiejszego Libanu, wspomina np. Księga Psalmów: „Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa! Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu” (Ps 29,4n); „Drzewa Pana mają wody do syta, cedry Libanu, które zasadził. (Ps 104,16). Ale to niejedyne miejsca, gdzie można przeczytać o cedrach. Wspomina o nich także m.in. prorok Izajasz, prorok Ezechiel, wzmiankuje również Księga Sędziów czy 2 Księga Królewska. Cedr jest symbolem potęgi, dostojeństwa i majestatu. Z Biblii dowiadujemy się, że został wykorzystany do budowy Świątyni Jerozolimskiej.
+

© fot. Francis Frith | Wikimedia Commons | CC0 1.0