2 / 10
Widok na Hebron
Hebron został założony ok. 2 tys. lat przed Chrystusem. To tam Abraham rozbił namioty, gdy podróżował z Betel. 23 rozdział Księgi Rodzaju podaje, że w pieczarze Makpel została pochowana Sara, a później także Izaak, Rebeka, Jakub i Lea. W Hebronie także Dawid został wybrany i ogłoszony królem. Zanim przeniósł się do Jerozolimy, panował tutaj ponad siedem lat. Dziś Hebron słynie także z wyrobów ceramicznych i szklanych oraz z produkcji skór i terakoty.
+

© fot. Francis Frith | Wikimedia Commons | domena publiczna