5 / 10
Damaszek
Damaszek znany jest przede wszystkim z historii zapisanej w Dziejach Apostolskich, związanej z nawróceniem św. Pawła: "Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?». «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»" (Dz 9,1nn). Jednak Damaszek jeszcze w czasach przedchrystusowych był ważnym ośrodkiem: tutaj krzyżowały się m.in. szlaki handlowe do Mezopotamii i Zatoki Perskiej oraz do Zatoki Akaba. Miasto było zamieszkiwane przed społeczność żydowską najprawdopodobniej jeszcze przed ich wejściem do Kanaanu. Dziś jest miastem (głównie) muzułmańskim.
+

© fot. Francis Frith | Wikimedia Commons | CC0 1.0