8 / 10
Tyberiada i Jezioro Galilejskie
Tyberiada, założona około 17-20 roku przez Heroda Antypasa. Żydzi uważali to miasto za nieczyste, ponieważ powstało na miejscu cmentarza. Dziś jest najludniejszym miastem Galilei, zamieszkanym właśnie przez ludność żydowską, która zaczęła tutaj licznie przybywać po 1860 roku. Około 1100 roku w Tyberiadzie wybudowano kościół pw. św. Piotra. Na jego ruinach w 1870 roku franciszkanie wznieśli nowy kościół, który funkcjonuje do dziś.
+

© fot. Francis Frith | Wikimedia Commons | domena publiczna