9 / 10
Źródła Jordanu
Na zdjęciu Nahr el-Banias, czyli źródło Jordanu – Banias. W widocznej na fotografii grocie czczono niegdyś bożka Pana. W ścianach urwiska wykuto nisze, w których ustawiano posągi. Bez wątpienia Jordan jest rzeką najbardziej znaną spośród tych płynących w Ziemi Świętej. Początek Jordanu bierze się z czterech źródeł, które wypływają u stóp Hermonu. Łączą się one na wysokości ok. 43 m n.p.m. Hebrajski rdzeń ירד(jrd), od którego swoją nazwę wziął Jordan, może oznaczać „potok spływający z góry” lub „spływać” czy „spadać”. W pierwszym odcinku długość rzeki to około 51 km (w linii prostej 43 km). Długość rzeki Jordan w drugiej części (tj. od Jeziora Genezaret do Morza Martwego) to w linii prostej około 105 km, natomiast długość rzeczywista to aż 197 km. Od źródeł do delty Morza Martwego długość rzeki wynosi około 248-250 km. Niektóre wydarzenia biblijne nad rzeką Jordan: – cudowne rozstąpienie wód od uderzenia płaszczem Eliasza: 2 Krl 2,8.13n – Syryjczyk Naaman obmywa się w rzece i zostaje oczyszczony: 2 Krl 5,14 – nauczanie Jana Chrzciciela nad rzeką: Mt 3, 5nn i par. – chrzest Jezusa w Jordanie: J 1, 28-33.
+

© fot. Francis Frith | Wikimedia Commons | CC0 1.0