10 / 10
Pokój Ojca Pio w Pietrelcinie we Włoszech
W tej celi zakonu kapucynów w Morcone we Włoszech zaczęło się prawdziwe życie duchowe wielkiego mistyka, ojca Pio, który na chrzcie otrzymał imię Franciszka. Kiedy miał on 15 lat, jeden z zakonników z Morcone przyszedł do Pietrelciny i zapukał do drzwi jego domu, prosząc o jałmużnę. Przedstawiony przez przybysza opis życia zakonnego olśnił młodego Franciszka. I w 1903 roku to on zapukał do bramy zakonu Kapucynów w Morcone. Przydzielono mu celę numer 28 z łóżkiem, stołem, krzesłem, metalowym stojakiem na miednicę, dzbankiem, miską i krucyfiksem wiszącym na ścianie. Dwa tygodnie później Franciszek przywdział habit kapucyński, rozpoczął nowicjat i przyjął imię Brata Pio z Pietrelciny.
+

© Lars Halbauer | DPA | AFP