3 / 10
Pokój Piotra Jerzego Frassatiego w Pollone we Włoszech
W tym pokoju letniego domu rodziny Frassatich w Pollone w Piemoncie rodzice Piotra Jerzego ustawili łóżko, w którym przyszły święty umarł w wieku 24 lat. Jako młody student Piotr Jerzy, czuwając przy łóżku chorego, zaraził się od niego chorobą Heinego-Medina i po sześciu dniach zmarł. Wiszący na ścianie krzyż przypomina, że Piotra Jerzego od najmłodszych lat łączyła szczególna więź z Chrystusem ukrzyżowanym. Piotr Jerzy Frassati całe noce spędzał na adoracji, a codziennie rano przyjmował komunię. „Chrystus odwiedzał mnie codziennie podczas komunii. A ja odwiedzałem Jego ubogich” – wyjaśnił swoim przyjaciołom.
+

© Pier Giorgio Frassati | Facebook | Fair Use