5 / 10
Pokój świętej Rity w Roccaporena we Włoszech
Okno pokoju, w którym urodziła się święta Rita, wychodzi na Scoglio, stromą skałę górującą nad Roccaporena, wioską typową dla regionu Umbrii. Już  w wieku 16 lat Rita najchętniej spędzała czas we własnym pokoju, rozważając swoje pragnienie poświecenia się życiu religijnemu. Jej rodzice podjęli jednak inną decyzję. Mimo bolesnych doświadczeń, przez jakie przeszła później w swoim życiu żony i matki, Rita wiernie postępowała za Chrystusem przekonana, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman