7 / 10
Pokój Karola Wojtyły w Krakowie
Przyszły papież Jan Paweł II mieszkał w tym pokoju w latach 1951-1958. Tu pracował (na przykład nad swoim doktoratem o myśli filozoficznej Maxa Schelera), modlił się, a także miał zwyczaj przyjmować przyjaciół przybyłych z niespodziewaną wizytą oraz licznych studentów, których był kapelanem. Na biurku stała maszyna do pisania, leżały rękopisy kazań. Obok stał adapter. Karol Wojtyła lubił słuchać przede wszystkim muzyki klasycznej, ale także cenił ludową muzykę tatrzańskich górali. Nad łóżkiem wisiał obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
+

© Lukasz Kaczynski