11 / 11
architekt Jakub Turbas

© fot. archiwum prywatne