10 / 11
Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie
Muzeum mieści się w dolnej kondygnacji dawnego klasztoru franciszkańskiego z przełomu wieków XVII i XVIII. Eksponowane w czternastu salach zabytki i pamiątki ukazują przeszłość regionu, a związane z nim postaci, zasłużone dla kultury i nauki polskiej, wprowadzają w bogate dziedzictwo duchowe religijno-narodowe.
+

© ks. Zenon Czumaj / Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie