11 / 11
Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie
Wśród eksponatów są prawdziwe unikaty, m.in. ogrzewany kielich „na dusze”, monstrancja obozowa z II wojny światowej, stuła kapłańska z sowieckiego łagru, akty chrztu króla Stanisława Augusta i zgonu Heleny Mniszkówny, krucyfiks wykonany przez perskich muzułmanów, autografy świętych oraz największa na świecie kolekcja ornatów z pasów kontuszowych.
+

© ks. Zenon Czumaj / Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie