4 / 11
Dom Pamięci Matki Teresy w Skopje
Dom-muzeum poświęcone świętej i laureatce Pokojowej Nagrody Nobla - Matce Teresie z Kalkuty. Znajduje się w jej rodzinnym mieście Skopje, w Macedonii. Mieszkała tam w latach 1910-1928. Niestety, nie jest to oryginalne domostwo, gdzie przyszła święta spędziła dzieciństwo. To obiekt zbudowany w miejscu, gdzie została ochrzczona.
+

© N.M.Bear | Shutterstock