9 / 11
Muzeum 600-lecia na Jasnej Górze
Odrębną grupę stanowi zespół zabytkowych instrumentów muzycznych, jakich używali członkowie jasnogórskiej kapeli muzycznej od drugiej połowy XVI w. W Jasnogórskim Skarbcu znajdują się także dary wotywne, składane w ciągu minionych wieków m.in. przez  papieży, kardynałów, polskich królów i szlachtę.
+

© Krzysztof Świertok / Biuro Prasowe @JasnaGóraNews