11 / 12
„Jeśli Chrystus, aby budować swój Kościół, powierza się w ręce kapłana, to ten powinien z kolei powierzyć się Jemu bez zastrzeżeń: miłość do Pana Jezusa jest istotą i motywem posługi kapłańskiej, tak jak była ona przesłanką, aby powierzył On Piotrowi misję kierowania swoją owczarnią: Szymonie ... czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Paś baranki moje ...” (J 21,15). [Homilia wygłoszona w Mediolanie, 2 czerwca 2012]
+

© AFP/EAST NEWS