12 / 12
Teraz często mawia: „Każdy dzień zaczynam i kończę z Panem, zobaczymy, jak długo to potrwa”.
+

© CPP / Polaris/East News