6 / 12
O momencie konsekracji
„Jest to tak fascynujące, że wciąż na nowo dotyka. Już obecność samego Pana jest sama w sobie niezwykła. Myśl, że chleb nie jest już chlebem, lecz ciałem Chrystusa, przenika do głębi”. [„Benedykt XVI.Ostatnie rozmowy”]
+

© Donatella Giagnori / EIDON /REPORTER