7 / 12
„Zadanie kapłana jest koniec końcem bardzo proste: ma być głosem dla słowa. Trzeba, żeby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał (J3,30). Jedynym zadaniem głosu jest przekazanie słowa – potem ma znikać. Ujawniają się tu zarówno wielkość, jak i pokora posługi kapłańskiej”. [„Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary”]
+

© AFP/EAST NEWS