8 / 12
„Księża muszą pozostawać blisko Pana w modlitwie, ale także fizycznie, przed tabernakulum, nie poddając się tym, którzy chcą oddalić ich od centrum udzielającego natchnienia ich misji, bo to oddalenie przekształca ich w dystrybutorów usług socjalnych”. [„Atak na Ratzingera”]
+

© AFP/EAST NEWS