9 / 12
„Wielkość Chrystusowego kapłaństwa może przerażać. Jak św. Piotr możemy wołać: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny (Łk 5, 8), bo z trudem przychodzi nam uwierzyć, że to właśnie nas Chrystus powołał. Czy nie mógł On wybrać kogoś innego, bardziej zdolnego, bardziej świętego? A właśnie na każdego z nas padło pełne miłości spojrzenie Jezusa, i temu Jego spojrzeniu trzeba zaufać. Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi”. [Przemówienie do księży, Warszawa, 25 maja 2006]
+

© AFP/EAST NEWS