1 / 10
Tuż przed wojną.
+

© fot. archiwum prywatne