2 / 10
Okupacja z ciocią Janeczką nad Wisłą, Saska Kępa 1942.
+

© fot. archiwum prywatne