3 / 8
Pod pomnikiem męczenników modlono się "...żeby agonia narodu ormiańskiego w XX wieku przyniosła plon życia  trwającego na wieki".
+

© fot. Adam Bujak