5 / 8
Zdjęcie z Patriarchą Armenii, który okazał Janowi Pawłowi wielką, braterską gościnność: Ojciec Święty Jan Paweł II i Katolikos Garegin II modlą się na grobie Katolikosa Garegina I.
+

© fot. Adam Bujak