6 / 8
Po raz pierwszy papież rzymski podczas całego pobytu w jakimś kraju mieszka w domu swego Brata, który przewodniczy jednemu z chwalebnych Kościołów Wschodu i dzieli z nim codzienne życie pod tym samym dachem (fr. przemówienia Jana Pawła w katedrze ormiańskiej w Eczmiadzynie).
+

© fot. Adam Bujak