4 / 6
Klasztor franciszkanów w Nagasaki - zdjęcie sprzed wojny

© fot. Archiwum franciszkanów w Niepokalanowie