5 / 6
Ogród Niepokalanej w Nagasaki - Grota Matki Bożej z Lourdes

© fot. Archiwum franciszkanów w Niepokalanowie