1 / 12
Sprawiedliwość
Dla Żydów wyrażenie „człowiek sprawiedliwy” jest mniej więcej równoznaczne z nazwaniem kogoś świętym. Św. Mateusz Ewangelista używa go do opisu św. Józefa (Mt 1,19). Józef to człowiek, który stara się poznać wolę Bożą i jest gotów ją wypełnić, nawet jeśli kosztuje go to ból i poświęcenie. Widzimy na przykład, że podczas ofiarowania Dzieciątka w Świątyni postępuje zgodnie z Prawem Mojżesza (Łk 2,22.27.39). Jest równie posłuszny w odpowiedzi na cztery sny (zob. Mt 1,20; 2.13.19.22).
+

© Zvonimir Atletic | Shutterstock