11 / 12
Pracowitość
Z Ewangelii wiemy, że Jezus był synem cieśli (por. Mt 13,55). Józef pochodził z rodu króla Dawida, ale nie był zamożny i nie żył z dziedzictwa: pracował własnymi rękami, aby utrzymać rodzinę z Nazaretu. Był znany z tego, że był dobrym pracownikiem.
+

© Zvonimir Atletic | Shutterstock