12 / 12
Oczy zwrócone ku niebu
Św. Józef poddaje się planom Boga wiedząc, że najważniejsze w życiu jest wypełnienie Jego woli. To właśnie zaprowadzi go do nieba. Wyrusza z rodziną w drogę i jako pierwszy z trojga dociera na koniec swojej podróży. Logiczne jest, że kiedy umierał, Jezus i Matka Boża byli przy nim. To dlatego mamy go teraz za patrona szczęśliwej śmierci – my też chcielibyśmy tak odejść z tego świata, otoczeni Świętą Rodziną.
+

© Shutterstock