4 / 12
Działanie
Św. Józef jest praktyczny i zdecydowany. Zdeterminowany. Musi podejmować trudne i ważne decyzje, takie jak ta, co zrobić w swojej relacji z Najświętszą Dziewicą, kiedy odkrywa, że urodzi Ona syna (który będzie Synem Bożym). Musi zorganizować podróż do Betlejem, aby zarejestrować się w spisie ludności, i to właśnie wtedy, gdy Maryja spodziewa się dziecka. Możemy sobie też wyobrazić, że aby utrzymać rodzinę, musiał zakładać i likwidować swój warsztat stolarski wszędzie tam, dokądkolwiek się udał. Jego pobożność i nadprzyrodzona perspektywa nie stoją w sprzeczności z tym, że jest człowiekiem czynu.
+

© Giuseppe Bottani | CC0