6 / 12
Miłość
Jak mógłby się zachować człowiek u boku Maryi Dziewicy, który zrozumiał wielkość swojej misji? Wie, że opiekuje się Matką par excellence, Matką Jezusa, który jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem. Wie też, że ma za zadanie być przybranym ojcem Mesjasza. Możemy przyjąć, że Józef jest ojcem kochającym, czułym, łagodnym, uprzejmym, dobrodusznym, radosnym, nie umniejszając jego siły i autorytetu.
+

© Zvonimir Atletic | Shutterstock