7 / 12
Odwaga
Święty Józef, gdy dowiedział się, że Maryja będzie Matką Boga, przyjął prawne ojcostwo Jezusa i uczynił to, co powiedział mu anioł: „Nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21).
+

© Zvonimir Atletic - shutterstock