9 / 12
Sprawowanie władzy
Z Ewangelii św. Łukasza wiemy, że po zdarzeniu w Świątyni Jerozolimskiej (dziecko zaginęło i w końcu się odnalazło), Święta Rodzina wróciła do domu, a Jezus „żył im poddany” (Łk 2,51). Święty Józef sprawuje władzę wiedząc, że występuje jako ojciec wobec samego Boga. A skutki tego są potem podane w samej Ewangelii: „Jezus wzrastał w mądrości i w latach, i w łasce Bożej, i ludzkiej” (Łk 2,52).
+

© Renata Sedmakova | Shutterstock