10 / 12
Szopka w kościele Świętego Krzyża

© fot. Magdalena Prokop-Duchnowska