2 / 12
Szopka w bazylice archikatedralnej św. Jana

© fot. Magdalena Prokop-Duchnowska