4 / 12
Szopka przed katedrą polową Wojska Polskiego

© fot. Magdalena Prokop-Duchnowska