7 / 12
Szopka w kościele pokamedulskim na Bielanach

© fot. Magdalena Prokop-Duchnowska