8 / 12
Obraz w kościele św. Anny

© fot. Magdalena Prokop-Duchnowska