1 / 8
Kolekcja figurek Dzieciątka Jezus z różnych miejsc w Polsce.
+

© fot. Agnieszka Bugała