4 / 8
Kolekcja figurek Dzieciątka Jezus z różnych miejsc świata.
+

© fot. Agnieszka Bugała