4 / 12
Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej

© Daniel Sztork | Shutterstock