5 / 12
Niedziela Palmowa w Kalwarii Pacławskiej

© AP/Associated Press/East News