4 / 5
Kaplica NMP, ołtarz główny.
+

© Krzysztof Chojnacki/East News