5 / 5
Kaplica NMP, Pakość.
+

© Krzysztof Chojnacki/East News