3 / 12
Wnętrze kaplicy na Polu pasterzy. W centralnym miejscu znajduje się kamienny ołtarz.
+

© fot. Karolina Krawczyk | Aleteia