4 / 12
Fresk na ścianie kaplicy „Gloria in excelsis” w Beit Sahour, na Polu pasterzy. Przedstawia moment, w którym aniołowie zwiastują narodziny Syna Bożego.
+

© fot. Karolina Krawczyk | Aleteia