8 / 8
Bisztynek: Sanktuarium Krwi Chrystusa

© Jakub Drozdowski - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0