1 / 7
Obraz Matki Bożej Pocieszenia

© fot. Archiwum klasztoru franciszkanów w Sanoku