2 / 7
Obraz Matki Bożej Pocieszenia w sukience wotywnej

© fot. Archiwum klasztoru franciszkanów w Sanoku